HISTORISKA KLÄDER OCH FOTON FRÅN LJUSNARSBERGS 1700- OCH 1800-TAL