Konstföreningens logo

Vi behöver en ny logo, för vi har bytt namn.
Vi utlyser en tävling om en ny logo.
På årsmöte ska en ny väljas.