juni 2020

Blomsterdalen

15. juni kl 11 är Ljusnarsbergs Konstförening i Ställdalen och gör en artistisk insats till och tillsammans med Folkets Trädgård. Blomsterdalen heter vår insats. Vi målar blommor på stora plakat tillsammans med skolbarn / ungdomar. Sen ska kreationerna visas i Ställdalen 17. juni gör vi samma aktivitet med förskolebarnen. Då ute på förskolans gård.